Το μονοπάτι του καλού καφέ…

Το concept του brand Puro κινείται σε άξονα απόλυτα εναρμονισμένο με τις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες και την πράσινη φιλοσοφία, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου κοινωνικού έργου και χαράσσοντας με το δικό του μοναδικό τρόπο, το… “μονοπάτι του καλού καφέ”.

puro philosophy